Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Andelsselskabet Hyllingeriis Vandværk


Dato: 20. april 2024

Tid: Kl. 10.00

Sted: Skibby Fritidscenter, Nyvej 7B, 4050 Skibby

Der serveres kaffe - øl - sodavand


Jeg/vil tilmelder hermed til generalforsamlingen:

 
 
 
 
 
 

Dagsorden

Budget 2025

Investeringsoversigt

Årsregnskab

Takstblad 2025

Vedtægter