Oversvømmelse

Skriv direkte til vandværkets e-mail info@hyllingeriisvand.dk hvis I vil vide mere konkret om jeres ejendom. Så vil vi undersøge nærmere, hvis vi kan. 

Fredag d. 6-12-2013 kl. 22.15: Det meste af sommerhusområdet står nu under vand. Strømmen er gået, da kabelskabene står under vand. Der kan ikke gøres noget ved dette, før vandet er trukket tilbage. Der vil komme en opdatering, lige så snart værket kan levere vand igen. Hvornår DONG får skiftet sikringer i transformatorstationerne og kabelskabene vides ikke, men forhåbentlig er det kun sikringer, der er gået. Det er værre, hvis der er sket kortslutninger i transformerne. Derr foreligger ingen udmeldinger fra DONG om situationen.

Lørdag d. 7-12-2013 kl. 11:20: Man prøver at få fat i de sidste folk, der endnu ikke er kommet ud af området. For at finde disse bruger man droner.

Lørdag d. 7-12-2013 kl. 15:50: Beredskabsstyrelsen sender materiel fra Herning, til brug for udpumpning af vand fra området til fjorden. Forventet ankomst lørdag kl. 17:30-18:00.

Lørdag d. 7-12-2013 kl. 16:00: DONG meddeler at strømforsyningen er tilbage søndag kl. 12:00

Søndag d. 8-12-2013 kl. 11:25: Den seneste melding fra DONG er, at vi kan forvente at få strøm sidst på dagen/aften. Der er stadig alt for meget vand i området. Mere end man forventede i går. Beredskabsstyrelsen har nu sat flere pumper ind for at få vandet væk.

Søndag d. 8-12-2013 kl. 18:10: Frederikssund Beredskab stiller nu en tankvogn med rent vand til rådighed for beboerne i Hyllingeriis m.fl. Den vil blive placeret på hjørnet af Stubbevej og Hyllingeriis senest kl. 12:00 i morgen mandag.

Tirsdag d. 10-12-2013: Det er stadig svært at komme til husene, men det er især de første stikveje, der er hårdt ramt. Det er også herfra, der pumpes med 11 store pumper. 

Dong etablerer forsyning til husene efterhånden som det er forsvarligt. Der skal være under 5 cm. vand. Herudover skal en del elskabe repareres/udskiftes. Rensningsanlægget skal have udskiftet transformatorstationen, før det kommer op at køre igen. Yderligere info se Frederikssund kommunes hjemmeside: www.frederikssund.dk

Tirsdag d. 10-12-2013 kl. 17:30: Skibby Brandvæsen har igangsat en indsamling af tøj, legetøj, møbler mm. Alt hvad der genbruges af de nødstedte fra Hyllingeriis.

Brandstationen har adressen: Selsøvej 5B, 4050 Skibby. Her er man mere end velkommen.

Vandværket er nu oppe at køre, efter at der er kommet strøm på. I morgen vil Miljømyndigheden tage vandprøver fra én af hovedledningerne tættest på vandværket for at kontrollere vandkvaliteten. Miljømyndigheden vil arbejde sig frem derfra og teste vandet på hver enkelt hovedstreng. Vi afventer Miljømyndighedens frigivelse.

Onsdag d. 11-12-2013 kl. 08:10:  Beredskabstyrelsen sætter nu endnu flere pumper ind, da vandet kun synker langsomt, så nu er vi oppe på 16 stk. Vi må påregne, at der skal pumpes nogle dage endnu!

Onsdag d. 11-12-2013 kl. 08:30: Vi har i går aftes kontaktet Nordsjællands Politi, for at få dem til at rekvirere militærpolitiet til at holde vagt i området. MP er klar med mandskab...

Men politiet vil ikke rekvirere MP. Så pas på jeres værdier, hvis i kan. Politiet oplyser, at der først skal være synlige tegn på indbrud, før de vil gøre noget

Vi har underrretningen om ,at der fra andre stormflodsområder er stor interesse fra ubudne gæster, så vi kan ikke være sikker på, at vores værdier kan være i fred

...er det ikke bedre at forebygge? Men den holdning deler politiet ikke med os, desværre, så vi må afvente, at der sker noget håndgribeligt 

Torsdag d. 12-12-2013 kl. 08:00: Vandværket er i drift igen, men vi må ikke åbne for vandforsyningen endnu. Det er Frederikssund kommunes miljømyndighed, der bestemmer. Vi afventer svar fra de vandprøver, der blev taget i går på værket. Der går nogle dage førend vi får det endelige svar. Det kan desværre ikke gøres hurtigere, da det er analysen for kimtallet, der er den vigtige parameter og fortæller om vandet er rent. Analysen tager 3 dage. Flere medier har skrevet, at vores drikkevand er forurenet. Det ved vi ikke endnu. Hverken vandværket eller vores boringer har været oversvømmet, så vi håber, at drikkevandet er rent. Men vi må afvente vandprøverne, det siger myndighederne. Vi begynder at gennemskylle dele af ledningsnettet i dag.

Vandet må ikke drikkes (heller ikke efter kogning) før kommunen frigiver vandet som drikkevand. Se mere på kommunens hjemmeside: http://www.frederikssund.dk/content/dk.

DONG oplyser at ca. halvdelen af sommerhusområdet nu er spændingssat, så der er strøm på de fleste huse, der ligger i det nordlige område. Man henvises til DONG og deres hjemmeside: http://www.dongenergy.dk/privat/Pages/privatforside.aspx. Her er der mere info om, hvordan man skal forholde sig. Det sydlige område er stadig uden strøm, da flere netstationer ikke er spændingsssat, da der stadig er for meget vand i området. Man kan også kontakte DONG på 7010 2030.

Fredag d. 13-12-2013 kl. 15:50: Sidste nyt fra Frederikssund Kommune:

Efter samråd med Embedslægen er følgende besluttet:

Når ledningsnettet er gennemskyllet, kan området ”den gamle udstykning”, hvor ledningsnettet og husene ikke har været oversvømmet, anvende drikkevandet igen uden yderligere restriktioner. Dette er gældende for det område som er markeret med rødt på vedhæftede kort.

Resten af Hyllingeriis inkl. de omkringliggende gårde, som er tilsluttet Hyllingeriis Vandværk, kan efter gennemskylning af ledningsnettet, anvende vandet til toiletskylning. De omkringliggende gårde er medtaget herunder, da de er tilsluttet et ledningsnet beliggende i  områder, som har været oversvømmet.

Analysefirmaet ALS vil mandag formiddag udtage 7 bakteriologiske ledningsnetsprøver. Når der foreligger analyseresultater for disse, vil myndigheden i samråd med Embedslægen afgøre om resten af ledningsnettet (eller dele af det) igen kan anvende det fremførte vand som drikkevand uden restriktioner (eventuelt med kogeanbefaling)🤒. Analyseresultaterne af de udtagne ledningsnetsprøver mandag vil foreligge inden jul.

I skal huske, at I selv er ansvarlige for, at gennemskylle egne installationer - som der normalt gøres når vinteren er ovre og der igen lukkes op for vandet og husene beboes👍.

Fredag d. 13-12-2013 kl. 22:00:  Ledningsnettet til den gamle udstykning er nu gennemskyllet og vandet kan anvendes uden restriktioner.😀 Det øvrige ledningsnet påbegyndes gennemskyldning i morgen lørdag og forventes afsluttet i løbet af søndagen. Herefter kan vandet anvendes med de restriktioner, som tidligere er anført, indtil det frigives af myndighederne.🤨

Mandag d. 16-12-2013 kl. 21:50: I dag har ALS ( analyselaboratoriet) udtaget 7 vandprøver på udvalgte steder på ledningsnettet efter kommunens anvisninger. Så nu afventer vi resultatet herfra. Vi får svar onsdag, senest torsdag, så vi ved, hvordan vi skal forholde os fremadrettet.

Tirsdag d. 17-12-2013 kl. 15:35: Efter samråd med Embedslægen har Frederikssund Kommune besluttet:

På baggrund af analyseværdierne for coliforme bakterier og e.coli, for ledningsnetsprøver udtaget 7 forskellige steder på ledningsnettet mandag den 16.12.2013, frigives hele Hyllingeriis Vandværks ledningsnet, således der kan leveres vand til samtlige forbrugere.

Vandet kan således igen anvendes frit til drikkevand, badevand, tøjvask mv.😀

I skal huske, at I selv er ansvarlige for, at gennemskylle egne installationer - som der normalt gøres når vinteren er ovre og der igen lukkes op for vandet og husene beboes.🤔

Nyeste kommentarer

11.05 | 09:37

Referat af bestyrelses møde, bedes fremsendt ved fremkomst!