Modernisering af vandværk

På opslaget i udhængsskabet ved værket, har den opmærksomme bruger af vand fra Andelsselskabet Hyllingeriis Vandværk læst, at der ved sidste kontrolmåling af vandet, var 4 målinger, der lå over den tilladte grænse. Det var ikke så godt, så vi fik derfor lavet et serviceeftersyn sidst i september (vi har indgået en kontrakt med Silhorko om et årligt eftersyn hvert forår!). Ved dette eftersyn blev der fundet flere fejl, som var skyld i de dårlige målinger. Fejlene er nu rettede efter Silhorko’s anvisninger, og vi er nu 99,9 % sikker på, at vandet fremover vil have den kvalitet, der foreskrives. Dette kræver dog det årlige eftersyn! Det har selvfølgelig kostet nogle penge, at få dette bragt i ord. Ud over det, det koster med et sådan eftersyn, har vi brugt en del penge på at få installeret et SRO anlæg på værket.

Hvad er et SRO-anlæg vil du nok tænke, så her er en kort forklaring:

Forkortelsen SRO står for  Styring Regulering Overvågning.

Der er i vandtanken (som er i kælderen under værket) monteret en ny føler. Den måler vandhøjden og sender den til SRO anlægget. Alt efter vandhøjde starter SRO på skift pumperne, vi har ude i de 2 boringer. Der vil altid være vand i tanken. Hvis pumperne fandt på at svigte, vil  SRO sende en mail til 2 E-mail adresser med besked om dette.

Der er et pumpearrangement med 3 pumper, som har til opgave, at suge vand op fra tanken og sende det ud til forbrugerne i passende mængde og tryk.  Dette pumpearrangement passer helt sig selv, men det sender besked til SRO, hvis der opstår fejl. På røret, der går til brugerne, er der en hovedmåler. SRO har også forbindelse tildenne måler. Når der er sendt et bestemt antal m3 vand til brugerne, skal et sandfilter renses. Denne rensning starter SRO.

Der er flere andre funktioner, der også bliver klaret af SRO: F.eks. aftapning af kondensvand fra kompressorens tank – overvågning af rumtemperatur og fugtighed – overvåge en kontraventil ved en blæser der bruges, når sandfilteret renses.

Ud over det, der er tilsluttet nu, er der trukket kabler, så der sener, når vi får sparet lidt flere penge sammen, kan sætte en måler på, som kan alarmerer os, hvis der kommer forurening i vandet. Der er også plads i SRO til lidt udvidelse.

Flere af de ting SRO nu laver, blev før udført af folk fra bestyrelsen.

Vores internetforbindelse hos Fullrate, er nu skiftet til en forbindelse hos TDC. Denne forbindelse giver via SRO bestyrelsen mulighed for at overvåge værket hjemmefra. De vil også få alarmer, hvis tanken er ved at løbe tom, eller hvis den vandmængde, der bliver pumpet ud, bliver meget større en det plejer at være. Der er mange justeringer, fjernstart af pumper o.l. som kan foretages hjemmefra!

Alt dette skal gøre vandværket mere forsyningssikkert, og værket er kommet tættere på den standart, der er for et moderne vandværk.

Bestyrelsen