Orientering 26. novemberr 2019

Orienteringen kan ses og udskrives via dette link:

https://drive.google.com/file/d/1fRndSrsiliiz06WVtN27xDgqjTZgsoA_/view

 

Hyllingeriis vandværk

Orientering fra bestyrelsen

Så har bestyrelse haft møde den 16. november 2019

Økonomien går det godt med, vi har brugt nogle penge, men vi har 533.651 kr. tilbage på vores konti. Der er igen i år nogle andelshavere, der har fået rykkere (betaling for vand). 1 har i retten fået en afdragsordning, og betaler nu. 1 har betalt hele beløbet efter et par rykkere. 1 er via advokat kommet i retten. 1 har fået afmonteret måleren (lukket for vandet).

På værket har vi ofret nogle penge, for at følge med udviklingen teknisk og elektronisk.

 Driften er i sommerhalvåret gået godt uden uforudsete drift-forstyrrelser. Vi har haft besøg af et firma, som kan efterse vores boringer. Vi har besluttet at få boringerne efterset, da det er mange år siden, det sidst er gjort. Det vil koste ca. 20.000 kr.

Vores vand ser meget fint ud. Men den seneste tid er der kommet krav, om at vandet skal testes for mange flere stoffer. Det vil komme til at koste flere penge i fremtiden.

Fra den 1. januar 2020 kommer der lovmæssige krav om, at vi skal digitalisere vores tegninger af jordledningerne i LER. I flg. loven skal vi være klar med det til juni 2023. Det vil de næste år også komme til at koste os penge.

Da det ikke er så nemt at få frivillige (især unge) har bestyrelsen snakket meget om, hvad der skal gøres i fremtiden. Her er dukket mange muligheder op: Sammendrift/sammenlægning/ ringledning til andre værker m.m.. Bestyrelsen kontakter Vandværksforeningen, for at høre, om de har nogle fiduser til os om dette emne.

Men alt i alt går det godt med både driften og økonomien.

     God Vinter

Hilsen Bestyrelsen